Kvalitets- och miljöpolicyn genomsyrar allt vi gör

På FFAB Legopack tar vi kvalitets- och miljöpolicyn på stort allvar. Vi är noga med att införliva hela verksamheten i vårt arbete.

Kvalitets- och miljöpolicy

FFAB Legopack bedriver legopackning av kemtekniska vätskor, pulver och fetter.

  • Vi har alla ansvar för vårt kvalitets- och miljöarbete

  • Vi uppfyller eller överträffar de relevanta krav som ställs på oss

  • Vi arbetar med att ständigt förbättra verksamheten både inom kvalitet och miljö, t ex när det gäller produktkvalitet, leveranssäkerhet, energiförbrukning och säkerhet för miljön

  • Vi utvecklar våra medarbetare genom kompetenshöjning och att vara en lyhörd arbetsgivare

  • Vi är en långsiktig, stabil och hållbar leverantör, som levererar rätt kvalitet i rätt tid till rätt pris