FFAB och Limhamnshus Industri AB

FFAB Legopack AB ingår sedan den 1 juli 2021 i Limhamnshus Industri AB. Limhamnshus Industri Ab har flertalet verksamheter relaterat till kem och färg. Legopack fokuserar på legofyllning av bilkem och handrent i form av pulver, vätskor, fetter och pasta. De andra verksamheterna inom Limhamnshus Industri AB erbjuder miljövänliga och svensktillverkade produkter som underlättar för hemmafixare och professionella, såsom färg, Alkylatbensin, spolarvätska, träoljor mm.

FFAB Legopack AB

FFAB Legopack AB ingår sedan den 1 Juli 2021 i Limhamnshus Industri AB

 

FFAB Legopack erbjuder legofyllning av olika kemtekniska produkter som oljor, avfettning, bromsvätskor, naftaprodukter, batterivatten, AdBlue, glykoler, rengöringsmedel, smörjfetter, silikon, pastaformiga produkter och talk-/pulverprodukter.
Gemensamt för kunderna är att de ställer höga krav på såväl kvalitet som miljö. Flera av kunderna är ledande i Norden.