Legofyllning AdBlue

FFAB Legopack erbjuder en komplett AdBlue-avdelning inom företaget. Här sköts fyllning, etikettering, packning, lagerhållning och logistik via en helauatomatisk maskinlinje. Medarbetarna fyller på tomma dunkar i ena änden och transporterar bort de färdigpackade pallarna i den andra.

Legofyllning AdBlue

FFAB Legopack och Yara Sverige har ett nära samarbete rörande AdBlue-varumärket Air1.

Yara är en av världens största producenter av AdBlue, och produktionsanläggningen i nederländska Sluiskil är världens största. Yaras AdBlue-varumärke Air1 levereras via ett nätverk av Air1-distributörer till lokala marknader världen över. FFAB Legopack är en av dem.

FFABs uppdrag åt Yara

  • FFAB följer regelverk enligt ISO 22241.
  • Legofyllning av 5 respektive 10 litersdunkar i en särskild AdBlue-station.
  • FFAB mäter koncentrationen genom provtagning varje dag.
  • Vid produktion testas 0,5 liter varje morgon. Dessa batchprover sparas för att kunna spåra eventuella framtida kvalitetsavvikelser.

 

AdBlue

ℹ️ AdBlue (som också kallas AUS 32) är en ofarlig substans som varken är ett bränsle eller ett bränsletillskott, utan en urealösning med hög renhet. Vätskan fylls på i den särskilda AdBlue-tanken i ett dieseldrivet fordon. AdBlue används för att minska utsläppen av kväveoxider (NOx) i fordon som är utrustade med SCR-teknik. Det går helt enkelt till så att skadlig NOx från dieselmotorn omvandlas till ofarligt kväve och ånga. På så sätt reduceras utsläppen av kväveoxider avsevärt.

Kundintervju: Yara Sverige om samarbetet med FFAB

Vi tog en pratstund med Mikael Edsäter, affärsområdeschef för AdBlue i Sverige.

I intervjun får du ta del av Mikaels tankar kring samarbetet med FFAB Legopack.

Ambassadörer: Möt Malin & Josefine

Malin och Josefine jobbar båda på FFAB:s AdBlue-avdelning. Hur är det att jobba där?

Ta del av Malin och Josefins berättelser på FFAB Legopacks ambassadörsida.