Åren som går bildar vår historia

FFAB Legopack har funnits sedan 1961. Att både vi som företag och samhället i stort har förändrats sedan dess blir tydligt när man tar del av vår utveckling.

FFAB historia

Bilden visar hur företaget marknadsfördes i dåtidens powerpoint, ett inbundet blädderblock. Ålder okänt.
1961

Peopac grundas

1963

Peopac etableras i Fjugesta

1981

Legopackningen avknoppas i samband med försäljning av Peopac. FFAB (Förpackningsföretaget i Fjugesta AB) blir det nya namnet

2003
FFAB blir FFAB Legopack och flyttar till nya lokaler på Bofors Industriområde i Karlskoga
2007

FFAB Legopack flyttar till Laxå, till egna och mer ändamålsenliga lokaler

2010

Certifiering mot ISO 9001 och ISO 14001

2011

Receptur och rättigheter till betonglasyren EFC800

2016

Ny blandningshall byggs

2017

Ny AdBlue-hall byggs

2019

Packningslinan för AdBlue automatiseras

2020

Ny dockningsstation för AdBlue-lagret. Ny lagerbyggnad 1 000 kvm, 2 st nya maskinlinjer, 15 st nya tankar.
Flertalet maskininvesteringar och ombyggnationer för att effektivisera och öka flexibiliteten. 

2021

Lagerloft byggs, 2 st tankar på 40 kbm monteras, 1 st AdBlue-tank på 140 kbm tillkommer i samarbete med YARA AB.

2021

Limhamnshus Industri AB förvärvar FFAB Legopack AB

2021

FFAB Legopack AB utökar lagerkapaciteten genom att uppföra ett lagertält på 1200 m2